==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

hành trình Lý Sơn- Quảng Ngãi khách thăm quan sẽ đến với đại danh tuyệt đẹp như: Đầm An Khê có chiều dài 3,5km, rộng 1km với 347ha mặt nước, xã Phổ Khánh, giáp ranh với xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. Đây không chỉ là nơi phát hiện di tích đầu tiên mà còn là cái nôi của văn hóa Sa Huỳnh, vì chứa đựng những đặc trưng quan trọng nhất của nền văn hóa này.

trải nghiệm Lý Sơn - Quảng Ngãi khách thăm quan sẽ đến với đại danh tuyệt đẹp như: Đầm An Khê có chiều dài 3,5km, rộng 1km với 347ha mặt nước, xã Phổ Khánh, giáp ranh với xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. Đây không chỉ là nơi phát hiện di tích đầu tiên mà còn là cái nôi của văn hóa Sa Huỳnh, vì chứa đựng những đặc trưng quan trọng nhất của nền văn hóa này.
Đầm An Khê không gian văn hóa Sa Huỳnh - Ảnh 1
Theo khảo sát của các chuyên gia khảo cổ học, di sản, môi trường,.. thì không gian, môi trường sinh tồn của cư dân Sa Huỳnh cổ trong khu vực đầm An Khê và vùng phụ cận gồm: Hệ thống các gò đồi, cồn cát ven sông, biển, đầm An Khê, các khu rừng xung quanh đầm, cánh đồng muối, cửa biển Sa Huỳnh. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để người dân khai thác, phục vụ cho cuộc sống, đồng thời là nguồn gốc phát sinh, phát triển và lan tỏa của văn hóa Sa Huỳnh.
 
Đầm An Khê là mắc xích quan trọng nhất vì là nơi cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của cộng đồng cư dân Sa Huỳnh cổ. Trong lịch sử, đầm An Khê đã đóng góp rất nhiều cho giao thương khu vực.
 Đầm An Khê không gian văn hóa Sa Huỳnh - Ảnh 2
Có thể nói, cụm di tích khảo cổ và không gian sinh tồn của văn hóa Sa Huỳnh tại khu vực đầm An Khê có vai trò và vị trí vô cùng quan trọng với văn hóa Sa Huỳnh tại Quảng Ngãi nói riêng và nền văn hóa Sa Huỳnh của nước ta nói chung.

Từ kết quả khảo sát, nghiên cứu đề xuất bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của khu vực này, cũng như bảo tồn và phát huy giá trị và văn hóa Sa Huỳnh, không gian văn hóa Sa Huỳnh, tiến tới lập hồ sơ di sản văn hóa thế giới.
Đầm An Khê không gian văn hóa Sa Huỳnh - Ảnh 3
Việc bảo tồn đầm An Khê cũng hướng đến mục tiêu phục vụ phát triển bền vững, kết nối với khu vực Bình Châu, Lý Sơn tạo sức mạnh tổng thể cho chương trình văn hóa, cộng đồng, cải thiện đời sống của người dân địa phương. Vậy đầm An Khê - Quảng Ngãi là không gian văn hóa có giá trị đặc biệt quan trọng trong khu vực bảo tồn văn hóa Sa Huỳnh.
 

Đầm An Khê không gian văn hóa Sa Huỳnh

Đầm An Khê không gian văn hóa Sa Huỳnh
13 1 14 27 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==