==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Năm mới đã đến, trong niềm hân hoan của miền đất Quảng và mang theo bao hoài vọng tốt đẹp. Vào thời khắc đón chào năm mới cũng là lúc mọi người cùng suy ngẫm về một năm đầy nỗ lực đã qua và xác định mục tiêu phấn đấu cho một năm mới, với niềm tin và quyết tâm mới.

Năm mới đã đến, trong niềm hân hoan của miền đất Quảng và mang theo bao hoài vọng tốt đẹp. Vào thời khắc đón chào năm mới cũng là lúc mọi người cùng suy ngẫm về một năm đầy nỗ lực đã qua và xác định mục tiêu phấn đấu cho một năm mới, với niềm tin và quyết tâm mới.
Quảng Ngãi vững bước đón chào năm mới - Ảnh 1
Cùng với cả nước, khép lại một năm cũ, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, Quảng Ngãi cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh nhà đã gặt hái được những thành tựu hết sức toàn diện, với 36/37 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch.

Trong số 13 chỉ tiêu về kinh tế thì có 8 chỉ tiêu đạt và 5 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 1,3%, các chỉ tiêu như tổng thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ đô thị hóa... đều tăng, an sinh xã hội được bảo đảm, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý, điều hành, tham vấn, phản biện. Lãnh đạo tỉnh dành nhiều thời gian gặp gỡ doanh nghiệp, kiểm tra, đôn đốc, làm việc với các đơn vị, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc... Nhờ đó, đã tạo được bước chuyển biến trong nhận thức, tư duy, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước nhân dân được nâng cao. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp.
Quảng Ngãi vững bước đón chào năm mới - Ảnh 2
Bước vào năm mới, đây là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, có ý nghĩa quan trọng, góp phần quyết định thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020 của tỉnh. Mục tiêu mà tỉnh ta đặt ra trong năm 2018 là, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở mục tiêu đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chọn chủ đề năm 2018 là: “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, huy động nguồn lực xã hội, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”. Đồng thời, đặt chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 9 – 9,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 57,7 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,59%, trong đó, miền núi giảm 5,47%...
Quảng Ngãi vững bước đón chào năm mới - Ảnh 3
Những kết quả đạt được và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong những năm qua là cơ sở vững chắc để Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi tự tin bước vào năm mới 2018. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đòi hỏi từng cấp, ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nhất là bộ máy thực thi công vụ phải vượt qua cách nghĩ, cách làm cũ và cả lực cản của sức ỳ. Nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân sẽ tạo nên những xung lực mới đưa tỉnh nhà vượt qua thách thức, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Nguồn tin: baoquangngai.vn

Quảng Ngãi vững bước đón chào năm mới

Quảng Ngãi vững bước đón chào năm mới
52 5 57 109 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==