==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Tham Khảo Thêm

Văn hóa Sa Huỳnh được phát hiện đầu tiên vào (1909). Từ đó chứng minh Văn hóa Sa Huỳnh là văn hóa khảo cổ có nguồn gốc tính bản địa, hình thành, phát sinh, phát triển ngay trên dải đất miền Trung Việt Nam, chứ không phải du nhập từ bên ngoài như các học giả phương Tây ở đầu thế kỷ XX nhận định.

Văn hóa Sa Huỳnh được phát hiện đầu tiên vào (1909). Từ đó chứng minh Văn hóa Sa Huỳnh là văn hóa khảo cổ có nguồn gốc tính bản địa, hình thành, phát sinh, phát triển ngay trên dải đất miền Trung Việt Nam, chứ không phải du nhập từ bên ngoài như các học giả phương Tây ở đầu thế kỷ XX nhận định.

Đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia Văn hóa Sa Huỳnh - Ảnh 1
Các di tích Sa Huỳnh có mối quan hệ giao lưu văn hóa trong thời kỳ đại kim khí của trung tâm Văn hóa Sa Huỳnh với các trung tâm văn hóa khác ở khu vực Đông Nam Á, như Đông Sơn, Bản Chiềng và vùng hải đảo Đông Nam Á, hội đủ những giá trị đặc biệt, đáp ứng tiêu chí để xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Quần thể di tích này đã được Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1997.                 
Đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia Văn hóa Sa Huỳnh - Ảnh 2
Mặt khác, hồ sơ thuyết minh các di tích Sa Huỳnh  đã làm rõ mối quan hệ giao lưu Văn hóa Sa Huỳnh với trung tâm văn hóa khác ở khu vực Đông Nam Á như Đông Sơn, Bản Chiềng và hải đảo Đông Nam Á chứng minh di tích Văn hóa Sa Huỳnh có những giá trị đặc biệt, đáp ứng tiêu chí để xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

Nguồn tin:baoquangngai.vn

Đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia Văn hóa Sa Huỳnh,de nghi xep hang di tich quoc gia van hoa sa huynh

Đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia Văn hóa Sa Huỳnh,de nghi xep hang di tich quoc gia van hoa sa huynh
90 9 99 189 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==