==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Ngày 26/5, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa vào sử dụng Trạm phát sóng FM tại huyện đảo Lý Sơn. Khi đưa vào sử dụng, trạm phát sóng sẽ đảm bảo phục vụ cho khoảng 20.000 dân trên đảo tiền tiêu Lý Sơn và khoảng 3.000 tàu cá thường đánh bắt hải sản trong khu vực.

Ngày 26/5, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa vào sử dụng Trạm phát sóng FM tại huyện đảo Lý Sơn. Khi đưa vào sử dụng, trạm phát sóng sẽ đảm bảo phục vụ cho khoảng 20.000 dân trên đảo tiền tiêu Lý Sơn và khoảng 3.000 tàu cá thường đánh bắt hải sản trong khu vực.

Đảo Lý Sơn đã có trạm phát sóng FM - Ảnh 1
Việc xây dựng trạm phát sóng này nhằm mở rộng vùng phủ sóng phát thanh (tập trung phủ sóng hệ VOV2 và một phần chương trình VOV1 cùng các thông tin thời tiết, phòng chống thiên tai, bão… trên các vùng biển, đảo của Việt Nam), đảm bảo cung cấp cho mọi người dân các dịch vụ phát thanh đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu về thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, tăng cường phủ sóng mạnh, ổn định, liên tục và chất lượng cao tại các vùng biển có hoạt động kinh tế của Việt Nam. Với kinh phí đầu tư hơn 7 tỷ đồng, khi đưa vào vận hành, Trạm hoạt động với vùng phủ sóng có bán kính khoảng 60km.

Nguồn tin: antv.gov.vn
 

Đảo Lý Sơn đã có trạm phát sóng FM

Đảo Lý Sơn đã có trạm phát sóng FM
11 1 12 23 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==